Dit campingreglement is opgemaakt om het samenleven op ons kampeerterrein zo aangenaam mogelijk te maken; iedereen dient het dan ook na te leven.

Algemeen

Het niet naleven van dit reglement kan de onmiddellijke verwijdering van het terrein tot gevolg hebben zonder enig recht op schadevergoeding of terugbetaling.

Scouting Bornem en de organisatie van Camping Dodentocht zijn niet verantwoordelijk voor lichtste, lichte en zware fouten, noch voor fouten van hun onderaannemers en losse medewerkers.

Scouting Bornem en de organisatie van Camping Dodentocht zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Alle inbreuken op de wet op de logement verschaffing zijn strafbaar. Bij schade aan de installaties van het kampeerterrein en bij ongeval moet de organisatie onmiddellijk verwittigd worden.

De organisatie kan steeds de gepaste maatregelen nemen ter aanvulling op dit reglement.

Toegang

De camping is geopend van woensdag 9 augustus 2023 tot en met zondag 13 augustus 2023. Gedurende de nacht en op regelmatige tijdstippen wordt de toegang tot de camping afgesloten om de veiligheid van de kampeerders en de wandelaars niet in het gedrang te brengen.

De campingbandjes dienen als betalings- en toegangsbewijs en zijn daarom ook verplicht. Zij kunnen op elk moment gecontroleerd worden door de organisatie. Zonder campingbandje is er geen toegang tot het kampeerterrein.

Bij het niet dragen van de campingbandjes kan het verblijfstarief opnieuw aangerekend worden.

Kamperen

Er worden geen vaste plaatsen toegekend en er worden geen plaatsen vrijgehouden voor tenten en caravans die later aankomen. Er kan geen elektriciteitsaansluiting gereserveerd worden.

Tenten en mobilhomes staan apart in de daarvoor voorziene zones. Neem niet meer plaats in dan nodig! Zet mobilhome, tent en auto als aangeduid door organisatie.

Volg steeds de rijrichting van de pijlen. (zie plan en verkeersborden). Uit veiligheidsoverwegingen voor de kampeerders, vooral voor de kinderen, geldt er een snelheidsbeperking van 5km/uur voor alle voertuigen.

Parkeer geen auto’s of zet geen tenten op de rijstrook (bereikbaarheid voor hulpdiensten).

Orde en netheid

De kampeerplaats, de omgeving en de installaties voor gemeenschappelijk gebruik moeten volkomen rein gehouden worden. Gelieve uw afval naar de voorziene plaatsen te doen.

Wees milieubewust: papier en karton, glas, groenten-, fruitafval en restafval moeten in de daartoe bestemde vuilbakken. Het chemische toilet wordt op de daarvoor voorziene plaats geledigd (vraag aan organisatie in geval van twijfel).

Grasplein en beplanting worden gerespecteerd.

Stilte en eerbied

Op het kampeerterrein is iedereen verplicht de volledige rust te bewaren tussen 22.00 en 07.00 uur.

Veiligheid

Kampvuren zijn verboden!

BBQ zijn verboden tussen de tenten, en enkel toegestaan in voorziene zone (zie plan). Gebruik andere kookvuren (enkel gasvuren) steeds op veilige afstand van de tenten.

Er zijn brandblussers aanwezig aan de afvalpunten.